PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Minzhi Yu
Yu, Minzhi
Graduate Student
734/764-7312
minzhiyu@umich.edu
1020 Pharm
Yu, Lawrence
Adjunct Professor
734/764-7312
lxyu@umich.edu
2002 Pharm
Yoda, Coumbe
Graduate Student
734/615-3749
cyoda@umich.edu
2002 Pharm
Yi, Jia
Research Fellow
734/615-6740
yijiaa@umich.edu
B520-3411 NCRC
Xu, Yao
Research Lab Specialist
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Xu, Cheng
Chemist Intermediate
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Xu, Jin
Graduate Student
734/615-3749
hsujin@umich.edu
2002 Pharm
Xie, Fang
Graduate Student
734/615-3749
fangxf@umich.edu
2002 Pharm
Xie, Yunxuan
Graduate Student
734/615-3749
yunxuan@umich.edu
2002 Pharm
Xiao, Jingcheng
Graduate Student
734/615-3749
jcxiao@umich.edu
4546 NUB

Pages