PHOTO NAMEsort descending CONTACT
Li, Ji
Research Fellow
734/615-5709
lijipku@umich.edu
B020-126W-02 NCRC
Li, Chengyi
Graduate Student
734/615-8851
chengyil@umich.edu
B520-3356 NCRC
Liang, Desheng
Sr. Research Fellow
734/763-4014
deliang@umich.edu
B020-112W NCRC
Liu, Zhongwei
Research Fellow
734/615-8811
liuzho@umich.edu
B520-3400 NCRC
Liu, Xiang
Visiting Research Investigator
734/764-7312
xliuleo@umich.edu
B020-326W-A NCRC
Lucas, Michael
Research Fellow
734/615-5709
miclucas@umich.edu
B020-126W-02 NCRC
Lwo, Timon
Temporary Assistant in Research
734/615-5709
timonlwo@umich.edu
B020-326W-06 NCRC
Makaro, Natalia
Temp-Lab Assistant
734/936-2829
nmakaro@umich.edu
2059 Pharm
Makowski, Emily
Graduate Student
734/615-3749
emilymak@umich.edu
2002 Pharm
Mao, Shuai
Visiting Associate Research Scientist
734/615-8851
shuaimao@umich.edu
B520-3411 NCRC

Pages