PHOTO NAMEsort descending CONTACT
Wang, Lu
Research Laboratory Specialist
734/615-3470
wanglum@umich.edu
B520-3350 NCRC
Wang, Zitong
Temp-Assistant in Research
734/615-5709
wzitong@umich.edu
B020-126W-02 NCRC
Wang, Meilin
Visiting Research Investigator
734/615-8851
wangme@umich.edu
B520-3400 NCRC
Wegienka, James
Engineer I (TEMP)
734/615-3749
jamesjw@umich.edu
B020-126W-05 NCRC
Bo Wen
Wen, Bo
Assistant Director, PK Core
734/615-3470
wenb@umich.edu
B520-3354 NCRC
Wen, Winnie
Temp-Assistant in Research
734/615-5708
yuewen@umich.edu
3028 Pharm
Wholey, Wei-Yun
Laboratory Technician General Senior
734/936-2829
weiyun@umich.edu
3560 NUB
Xu, Yao
Research Lab Specialist
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Xu, Cheng
Chemist Intermediate
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Yi, Jia
Research Fellow
734/615-6740
yijiaa@umich.edu
B520-3411 NCRC

Pages