PHOTO NAMEsort descending CONTACT
Wen, Winnie
Temp-Assistant in Research
734/615-5708
yuewen@umich.edu
3028 Pharm
Bo Wen
Wen, Bo
Assistant Director, PK Core
734/615-3470
wenb@umich.edu
B520-3354 NCRC
Wholey, Wei-Yun
Laboratory Technician General Senior
734/936-2829
weiyun@umich.edu
3560 NUB
Xu, Yao
Research Laboratory Technician
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Xu, Cheng
Chemist Intermediate
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Yuan, Hebao
Research Laboratory Specialist Senior
734/615-8851
hbyuan@umich.edu
B520-3355 NCRC
Zhang, Xin
Visiting Research Investigator
734/936-2570
zhaxin@umich.edu
B020-314W NCRC
Erika Zucal
Zucal, Erika
Contract and Grant Specialist
734/764-6401
ehaskins@umich.edu
B520-3354 NCRC

Pages