PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Erika Zucal
Zucal, Erika
Contract and Grant Specialist
734/764-6401
ehaskins@umich.edu
B520-3354 NCRC
Zhao, Hongyi
Research Fellow
734/615-3411
honzhao@umich.edu
B520-3411 NCRC
Zhao, Ting
Research Fellow
734/635-5766
tizhao@umich.edu
B010-A191 NCRC
Zhang, Xin
Visiting Research Investigator
734/936-2570
zhaxin@umich.edu
B020-314W NCRC
Minzhi Yu
Yu, Minzhi
Research Fellow
734/615-5709
minzhiyu@umich.edu
B020-126W-05 NCRC
Yi, Jia
Research Fellow
734/615-6740
yijiaa@umich.edu
B520-3411 NCRC
Xu, Cheng
Chemist Intermediate
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Xu, Yao
Research Lab Specialist
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Wholey, Wei-Yun
Laboratory Technician General Senior
734/936-2829
weiyun@umich.edu
3560 NUB
Wen, Winnie
Temp-Assistant in Research
734/615-5708
yuewen@umich.edu
3028 Pharm

Pages