PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Sherrice_Zhang
Zhang, Shiyuan
Graduate Student
734/615-0454
sherrice@umich.edu
4569 NUB
Zhang, Xue-Ying
Research Fellow
734/615-9092
xuezha@umich.edu
3616 Chem
Hyun Gi Yun
Yun, Hyun Gi
Research Assistant I
734/764-3530
hyungiy@umich.edu
2009 Pharm
Wong, Nathan
Adjunct Research Investigator
734/764-3530
nathanwo@umich.edu
2009 Pharm
Di Wang
Wang, Di
Graduate Student
734/647-8429
didwang@umich.edu
4569 NUB
Sunil Tripathi
Tripathi, Sunil
Research Fellow
734/615-9092
sktripat@umich.edu
2549 NUB
Tosovic, Jelena
Visiting Assistant Research Scientist
734/615-9092
jtosovic@umich.edu
2549 NUB
Todd, Spencer
Programmer II
734/764-7312
sctodd@umich.edu
3548 NUB
Tan, Li
Senior Research Fellow
734/647-7917
tantanli@umich.edu
B520-3398 NCRC
Suri Kannan, Niharica
Temporary Research Assistant
734/615-9092
niharica@umich.edu
3552 NUB

Pages